Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til landbruksministeren

Datert: 19.02.1992
Besvart: 26.02.1992 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Mange innen landbruket er blitt forsinket i sine utbyggingsplaner.

Kan landbruksministeren tilkjennegi når forskriftene er klare for utdeling av lån fra Landbruksbanken?"


Les hele debatten