Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til fiskeriministeren

Datert: 20.02.1992
Besvart: 26.02.1992 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "Statsråden uttalte i spørretimen 12. februar 1992 at departementet har forsøkt å styrke driftsgrunnlaget spesielt for kyst- og reketrålflåten.

Hva er da grunnlaget for at fiskerisjefen i Troms setter yrkesfisker Tor Johansen (44 år) utenfor enhver tildeling av torskekvote, så vel ordinær som rekrutteringskvote?"


Les hele debatten