Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til fiskeriministeren

Datert: 17.02.1992
Besvart: 26.02.1992 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "For et tidsrom på 2 måneder har Fiskeridepartementet - angivelig på grunn av seint innkomne dokumenter - inndratt kjøpetillatelsen for fisk for Båtsfjords største fiskeribedrift.

Er dette en hensiktsmessig straffemetode, da straffen kan knekke arbeidsplassene for godt, og da den i det alt vesentlige synes å ramme den uskyldige tredjepart - arbeidstakerne og folketrygden?"


Les hele debatten