Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 17.02.1992
Besvart: 26.02.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Kan sosialministeren akseptere at eldre omsorgstrengende pasienter tvangsflyttes fra et sykehus til et annet, langt borte fra familie og nærmiljø, slik det nå har skjedd med 20 eldre syke, fra Regionsykehuset i Trondheim til Røros sykehus?"


Les hele debatten