Spørretimespørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til utenriksministeren

Datert: 04.03.1992
Besvart: 11.03.1992 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): "Det er de siste dagene lagt fram materiale som tyder på at det er dumpet betydelige mengder radioaktivt materiale i havområdene utenfor Novaja Semlja. Dette er en svært alvorlig miljøtrussel.

Hva vil norske myndigheter gjøre for å få kartlagt omfanget av dumpingen og for å få fjernet atomavfallet?"


Les hele debatten