Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til kommunalministeren

Datert: 03.03.1992
Besvart: 11.03.1992 av kommunalminister Kjell Borgen

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Etter orkanskadane på kysten, har mange plutseleg fått nedsett erstat- ningssummane med opp til 50%. Forsikringsselskapa grunngjev reduksjonen med dårlege konstruksjonar eller elde. Det er uklårt kva staten har lova av bidrag. Slik avisene har gjengjeve det, spriker utsegnene, også frå statsråd og departement.

Kan statsråden gje eit avklårande svar, så folk veit kva dei har i vente?"


Les hele debatten