Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til næringsministeren

Datert: 05.03.1992
Besvart: 11.03.1992 av næringsminister Ole Knapp

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "Reiseliv knyttet til kysten har betydelig potensiale i internasjonale markeder. Kultur, bosetningsmønster, natur osv. er viktige elementer i det tilbudet som kan videreutvikles for ytterligere vekst i en lønnsom næring med gode og varige arbeidsplasser.

Vil Regjeringen ta initiativ til å utarbeide en NOU om kystturisme slik det er gjort om norsk bygdeturisme?"


Les hele debatten