Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 17.02.1992
Fremsatt av: Edvard Grimstad (Sp)
Besvart: 11.03.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Utrekningar frå Universitetet i Lund viser at skogtilveksten i Noreg kan verta sterkt redusert på grunn av forureining av jordsmonnet.

Ser miljøvernministeren det som ei offentleg oppgåve å gå inn for å avhjelpe desse skadane?" Tatt opp av Edvard Grimstad


Les hele debatten