Spørretimespørsmål fra Arne Alsåker Spilde (H) til miljøvernministeren

Datert: 20.02.1992
Fremsatt av: Arne Skauge (H)
Besvart: 11.03.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Arne Alsåker Spilde (H)

Spørsmål

Arne Alsåker Spilde (H): "Cirrus A/S og Det norske Veritas Industry A/S har presentert industri- utviklingsprosjektet Bos Teknologi for Miljøverndepartementet den 17. oktober 1991. Departementet er førespurd om å ta aktiv del i prosjektet, som er av stor interesse i samband med ei meir miljø- og ressursvennleg avfallshand- saming. Industrifondet er positive.

Kva er årsaka til at Miljøverndepartementet har vist så lite engasje- ment i saka?" Tatt opp av Arne Skauge


Les hele debatten