Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til miljøvernministeren

Datert: 27.02.1992
Besvart: 11.03.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "På regjeringskonferansen 20. februar 1992 ble det bestemt å utsette spørsmålet om Polarinstituttets framtidige oppgaver og plassering "inntil videre", det vil si på ubestemt tid. Denne ytterligere utsettelse har skapt skuffelse og frustrasjon fordi forslaget er utsatt flere ganger tidligere.

Hva er begrunnelsen for denne ytterligere utsettelse av saken, og når vil saken bli fremmet for Stortinget?"


Les hele debatten