Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 28.02.1992
Besvart: 11.03.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "I Innst. S. nr. 190 for 1990-91 ble det lagt vekt på handlefrihet for kommunene til å bestemme over bruk av snøscooter.

Når vil miljøvernministeren delegere generell fullmakt til kommunene for utøvelse av slik styringsrett?"


Les hele debatten