Spørretimespørsmål fra Steinar Maribo (FrP) til finansministeren

Datert: 28.02.1992
Besvart: 11.03.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Steinar Maribo (FrP)

Spørsmål

Steinar Maribo (FrP): "Kan finansministeren forsvare at ligningskontorene nå skriver ut forskuddsskatt på blant annet pensjonisters renteinntekter som innskyterne ikke kan disponere før året er omme?"


Les hele debatten