Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til sosialministeren

Datert: 06.03.1992
Besvart: 18.03.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Ved Østfold Sentralsykehus døde to av fire barn behandlet med bedøvelses- middelet Diprivan. I Felleskatalogen for 1991 står det at middelet ikke anbefales brukt på barn.

Hva kan statsråden bidra med for å hindre at medisinsk personale eksperi- menterer med legemidler?"


Les hele debatten