Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til finansministeren

Datert: 11.03.1992
Besvart: 18.03.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "I en artikkel i Arbeiderbladet 11. mars 1992 skriver Stein Reegård i LO at "selv i et tradisjonelt så styringsvillig parti som Arbeiderpartiet synes hovedparolen for partisekretær Jagland å være at det er fint lite vi kan utrette nasjonalt".

Er finansministeren enig i at vi har styringsmuligheter som ikke blir benyttet?"


Les hele debatten