Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til utenriksministeren

Datert: 20.03.1992
Besvart: 25.03.1992 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "Problemene i Russland øker og rammer særlig de svakeste gruppene. Opplysninger fra helsesektoren i Murmansk og Nikel bekrefter at prekær mangel på medisiner, teknisk utstyr og forbruksmateriell ved sykehusene på Kola medfører at folk ikke får helt nødvendig medisinsk behandling.

Planlegger Regjeringen tiltak som kan avhjelpe behovet?"


Les hele debatten