Spørretimespørsmål fra Berit Brørby (A) til forsvarsministeren

Datert: 13.03.1992
Besvart: 25.03.1992 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): "En rekke eksempler viser at det tar urimelig lang tid før Forsvaret betaler tilbake de utlegg som vernepliktige har i form av husleie, strøm, bilavgifter m.m. En slik praksis forutsetter jo at den vernepliktige har lagt seg opp sparepenger, noe de færreste har.

Vil forsvarsministeren ta et initiativ til at avstanden mellom de utlegg den vernepliktige har og tilbakebetalingen fra Forsvaret blir kortere?"


Les hele debatten