Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til miljøvernministeren

Datert: 19.03.1992
Besvart: 25.03.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Statoil har søkt om tillatelse til å senke en utrangert lastebøye i Nedstrandsfjorden til tross for at opphugging med sikte på gjenbruk er mulig.

Hva er statsrådens miljøpolitiske synspunkt på at lastebøyer fra Nordsjøen blir senket i norske fjorder?"


Les hele debatten