Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 12.03.1992
Besvart: 25.03.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "Det har i den senere tid vært fokusert på store problemer for sykehusene i media. Problemene skyldes i hovedsak mangel på økonomiske midler. Dagens system med rammeoverføringer fungerer ikke, så lenge man ikke får de overføringer som er nødvendige for å drive menneskelig forsvarlig.

Kan en forvente økte overføringer, eller omlegging til system der antallet behandlede pasienter premieres?"


Les hele debatten