Spørretimespørsmål fra Finn Thoresen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 26.02.1992
Besvart: 25.03.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Finn Thoresen (Uav)

Spørsmål

Finn Thoresen (FrP): "Vil statsråden sørge for at det blir foretatt en evaluering av forskningen i "Alternativ Fremtid", og legge forskningsresultatene som er oppnådd til grunn for det budsjettforslag som Regjeringen vil legge frem for 1993?"


Les hele debatten