Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 12.03.1992
Besvart: 25.03.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "I budsjett-innstillingene fra kirke- og undervisningskomiteen i 1989, 1990, 1991 og 1992 ber en enstemmig komite om at bioteknologiutdanningen på høyskolenivå skal legges til Kongsvinger. Det samme har et enstemmig fylkes- ting i Hedmark gjort. Nesten 4 år har gått, og ingen ting har skjedd.

Når vil statsråden iverksette nødvendige vedtak for å følge opp Stortingets enstemmige merknader?"


Les hele debatten