Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 24.03.1992
Besvart: 01.04.1992 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Ved fylkestingsvalget vart det i Møre og Romsdal stilt fleire upolitiske eller tverrpolitiske lister. Dei som vert innvalde på same liste vert rekna som ei gruppe, og får gruppestønad og stønad pr. representant.

Kan eit medlem av gruppa verte nekta gruppestønad når dette medlem ufriviljug vert sett utafor gruppemøte og samarbeid?"


Les hele debatten