Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 23.03.1992
Besvart: 01.04.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Bygging av nytt rikshospital er tenkt lagt til Gaustadjordet. Dette er en av de få grønne lunger som er igjen i Oslo.

Vil miljøvernministeren sørge for at det blir utarbeidet en konsekvens- analyse i tråd med intensjonen i plan- og bygningsloven før byggetillatelse blir gitt?"


Les hele debatten