Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Datert: 24.03.1992
Besvart: 01.04.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Utbetaling til pensjonsmottakarar skjer den 20. i kvar månad. Dei fleste rekningar kjem no med ein siste betalingsfrist påført. Oftast er betalingsfristen den 15., med bod om morarente ved for sein betaling. Dette er blitt eit problem for mange trygda.

Kva kan gjerast for å lage eit betre system, især for dei som ikkje har pengereservar å ta av?"


Les hele debatten