Spørretimespørsmål fra Finn Thoresen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 27.03.1992
Besvart: 01.04.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Finn Thoresen (Uav)

Spørsmål

Finn Thoresen (FrP): "Morsmålsundervisningen for fremmedspråklige i Norge er både omfattende, kostbar og av skiftende kvalitet.

Vil statsåden vurdere en omlegging av denne undervisningen til å omfatte ett av fire verdensspråk og da med tilknytning til det kultur- området vedkommende elev har sin bakgrunn fra, og således overlate til barnets foreldre å ta ansvar for undervisningen i morsmålet?"


Les hele debatten