Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 27.03.1992
Besvart: 01.04.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "Departementet arbeider med ei rekkje reformar innan grunnskulen som til dømes skule for 6-åringar og tilbod om fritidsordningar. Dette vil krevja omlegging og påbygging av mange skulebygg.

Korleis har departementet tenkt at kommunane skal bli sette i stand til å rusta opp skulebygga slik at dei nye reformane kan gjennomførast til beste for born og unge?"


Les hele debatten