Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til handelsministeren

Datert: 25.03.1992
Besvart: 01.04.1992 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Kva grunnar har departementet for å innføre kvoteregulering/import- avgift på syklar, og korleis vil ein eventuelt unngå at norske forbrukarar skal bli råka av prisauke på slike miljøvennlege produkt?"


Les hele debatten