Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 31.03.1992
Besvart: 08.04.1992 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Ifølge Dagsrevyen 28. mars 1992 importerer norske tannleger tanntekniske arbeider for millioner av kroner fra asiatiske land til halve prisen. En forutsetning for veiledende tariff for tannbehandling er at denne prisfordelen skal komme pasienten til gode. Prisdirektoratet har fått klager fra pasienter som mener tannleger fakturerer til samme pris som for tilsvarende norsk- produserte varer.

Hva kan statsråden bidra med for å sikre pasientenes rettigheter?"


Les hele debatten