Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til finansministeren

Datert: 02.04.1992
Fremsatt av: Alf M. Bakken (FrP)
Besvart: 08.04.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "For 5 år siden søkte Bilistenes Eget Selskap (BIES) om konsesjon for å drive forsikringsselskap. Målet var å gi privatbilister opp til 50% billigere bilforsikring. Først i februar 1992 forelå resultatet i form av et endelig avslag.

Hva er grunnen til at man bruker 5 år på å behandle en slik sak, og vil statsråden gjøre noe for å forsøke å gjøre det statlige byråkratiet mer effektivt?" (Tatt opp av representanten Alf M. Bakken)


Les hele debatten