Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til bistandsministeren

Datert: 03.04.1992
Besvart: 08.04.1992 av bistandsminister Grete Faremo

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "WHO og en rekke land bestreber seg på å utrydde lidelsen guineaorm innen utgangen av 1995. Guineaorm spres via drikkevann, påfører den enkelte store lidelser og anslås av Verdensbanken til å koste en milliard dollar årlig fordi lidelsen hindrer arbeid og skolegang for millioner av mennesker. Guineaorm kan utryddes fullstendig med et budsjett på bare 75 millioner dollar.

Hva vil statsråden gjøre for at Norge kan bidra til bekjempelse av guinea- orm i de 19 affiserte land i Afrika, India og Pakistan?"


Les hele debatten