Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til kommunalministeren

Datert: 21.04.1992
Besvart: 29.04.1992 av kommunalminister Kjell Borgen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "I et oppslag i Dagens Næringsliv 9. april 1992 går det frem at Distrik- tenes Utbyggingsfond har gått inn for å støtte Lerumgruppens utvidelsesplaner på mineralvannsektoren. En slik konkurransevridende statsstøtte i mineralvann- industrien kan føre til en rasering av de andre distriktsbedriftene i bransjen.

Mener statsråden at støtte av denne karakter er i strid med målsettingen bak DU-ordningen?"


Les hele debatten