Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 02.04.1992
Besvart: 29.04.1992 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "Arbeidsformidlingen på Sandnes tilbød 20 personer å delta på et kurs til en pris av kr 20 000 pr. deltaker. Dette beløpet ble dekket. Dette var et olje- relatert kurs og uten et sikkerhetskurs var ikke kurset verdt noe. Et sikker- hetskurs koster kr 7 500 og det dekker ikke Arbeidsformidlingen. Det kan således virke som om Arbeidsformidlingen har kastet kr 400 000 ut av vinduet.

Ser statsråden et behov for endring av regelverket slik at dette ikke gjentar seg?"


Les hele debatten