Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til miljøvernministeren

Datert: 24.04.1992
Besvart: 29.04.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "Det er snart to år siden kommunestyret i Nes i Akershus enstemmig vedtok reguleringsplanen for Tangen-området, men fortsatt er ikke planene godkjent.

Vil miljøvernministeren medvirke til at det blir gitt veiledende saksbehandlingsregler til frifylkeforsøket om miljøvernoppgaver i Akershus som samsvarer med veiledning og målsetting i rundskriv nr. T-3/91 fra Miljøverndepartementet?"


Les hele debatten