Spørretimespørsmål fra Magnus Stangeland (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 14.04.1992
Besvart: 29.04.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Magnus Stangeland (Sp)

Spørsmål

Magnus Stangeland (Sp): "Gjennom massemedia er det vorte kjent at den nye postterminalen i Bergen ikkje fungerer som forutsatt.

Kva har gått gale og kva vil statsråden gjera for å løysa problema ved postterminalen på Minde?"


Les hele debatten