Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til sosialministeren

Datert: 02.04.1992
Besvart: 29.04.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Den godkjente og gjeldfrie institusjonen Steensheim i Buskerud, som i 22 år med stor idealisme og frivillig innsats har teke seg av sterkt pleie- trengande og funksjonshemma pasientar frå heile landet, står i fare for nedlegging på grunn av nytt statleg regelverk.

Er det von om at dette særeigne tilbodet kan få halde fram, ikkje minst når ein veit at alternativ omplassering av pasientane er vanskeleg og at behandlinga elles vert mykje dyrare for det offentlege?"


Les hele debatten