Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til barne- og familieministeren

Datert: 09.04.1992
Besvart: 29.04.1992 av barne- og familieminister Grete Berget

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Talet på born som vert seksuelt misbrukte er sterkt aukande.

Kva for konkrete tiltak meinar statsråden ein må setje i verk for å forhindre at born vert utsette for slike uverdige livsforhold?"


Les hele debatten