Spørretimespørsmål fra Eleonore Bjartveit (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 30.04.1992
Besvart: 06.05.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Eleonore Bjartveit (KrF)

Spørsmål

Eleonore Bjartveit (KrF): "Et TV-program 26. april 1992 om Telavågtragedien i 1942 viste at unge mennesker endog i nærliggende kommune ikke kjente noe til denne tragiske hendelsen fra vår nære historie.

Kan statsråden gjøre noe for å bedre ungdommens kunnskaper om sentrale begivenheter fra okkupasjonstiden?"


Les hele debatten