Spørretimespørsmål fra Ingvard Sverdrup (H) til landbruksministeren

Datert: 07.05.1992
Fremsatt av: Dag C. Weberg (H)
Besvart: 13.05.1992 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Ingvard Sverdrup (H)

Spørsmål

Ingvard Sverdrup (H): "Skadeoppgjør for skog etter orkanherjingene 1. januar 1992 skal etter regelverket i Statens naturskadefond skje etter at oppryddingen er godkjent fullført. Oppryddingsarbeidet vil ta lang tid, kreve store investeringer og økte driftsutgifter for skogeierne.

Vil departementet gå inn for en ordning med a-konto utbetaling av erstatningsbeløpene?" (Tatt opp av Dag C. Weberg)


Les hele debatten