Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til justisministeren

Datert: 08.05.1992
Besvart: 13.05.1992 av justisminister Kari Gjesteby

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Når skal Justisdepartementet stoppe den uverdige og rettsstridige bruk av arrestlokalene ved Oslo politikammer til varetektsfengsling?"


Les hele debatten