Spørretimespørsmål fra Oscar D. Hillgaar (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 07.05.1992
Besvart: 13.05.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (FrP): "To norske flyselskap, Braathens SAFE og Norway Airlines har søkt om konsesjon på ruteflyging mellom nordiske hovedsteder. EF-flyselskap er nå gitt utvidet adgang til dette marked.

Hvilke fordeler for norsk næringslivs konkurranseevne, og derved norske arbeidsplasser, oppnås gjennom å nekte økt norsk konkurransekraft på ruter som nå gjøres tilgjengelig for utenlandske selskaper?"


Les hele debatten