Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 06.05.1992
Besvart: 13.05.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "I brev av 13. april 1992 har departementet gitt Skagerrak Gymnas beskjed om at skolepengesatsen for skoleåret 1991-1992 ikke må overstige 12 000 kroner.

I hvilken lov eller forskrift mener departementet nå å ha hjemmel til å sette et slikt tak på skolepengesatsen?"


Les hele debatten