Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 07.05.1992
Besvart: 13.05.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Mange viktige utdanningspolitiske saker som har vært varslet framlagt til Stortinget tidligere i år, er blitt kraftig forsinket.

Hva har kirke-, utdannings- og forskningsministeren lært om årsakene til slike uheldige forsinkelser, og hva vil departementet, ut fra sine mål- styringsprinsipper, gjøre for bedre å kunne oppfylle egne oppsatte frister av saker til Stortinget?"


Les hele debatten