Spørretimespørsmål fra Magnar Sætre (A) til barne- og familieministeren

Datert: 07.05.1992
Besvart: 13.05.1992 av barne- og familieminister Grete Berget

Magnar Sætre (A)

Spørsmål

Magnar Sætre (A): "Rogaland fylkeskommune har søkt Barne- og familiedepartementet om å få bli med i departementets forsøksordning når det gjelder barnevern/barne- og ungdomspsykiatri.

Har statsråden vurdert søknaden og i tilfelle, hvilket resultat kan Rogaland fylkeskommune forvente?"


Les hele debatten