Spørretimespørsmål fra Dagfinn Hjertenes (H) til forsvarsministeren

Datert: 15.05.1992
Besvart: 20.05.1992 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Dagfinn Hjertenes (H)

Spørsmål

Dagfinn Hjertenes (H): "Ifølge Forsvarets Forum nr. 5 i 1992, mangler Hæren 1 000 mann for å fylle opp januar-kontingenten. Svikten er på hele 23%. Konsekvensen er at to kompanier og en rekke mindre enheter er midlertidig lagt ned.

Hvilke tiltak vil bli satt i verk for å unngå at noe tilsvarende skjer ved senere inntak?"


Les hele debatten