Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til kommunalministeren

Datert: 21.05.1992
Besvart: 27.05.1992 av kommunalminister Kjell Borgen

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Det finnes eksempler på at kommuner utarbeider reglement om informasjon til media og almennheten som legger sterke begrensninger på de ansattes mulighet til å gi informasjon.

Vil statsråden vurdere å utarbeide rådgivende regler for kommunenes informasjonsplikt?"


Les hele debatten