Spørretimespørsmål fra Alf E. Jakobsen (A) til sosialministeren

Datert: 20.05.1992
Besvart: 27.05.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Alf E. Jakobsen (A)

Spørsmål

Alf E. Jakobsen (A): "Hvilken oppfølging har departementet i forhold til de ulike fylker for å sikre at et tilstrekkelig antall behandlingssteder settes i stand til å drive forsvarlig tvangsbehandling av rusmisbrukere?"


Les hele debatten