Spørretimespørsmål fra Lars Gunnar Lie (KrF) til kulturministeren

Datert: 13.05.1992
Besvart: 27.05.1992 av kulturminister Åse Kleveland

Lars Gunnar Lie (KrF)

Spørsmål

Lars Gunnar Lie (KrF): "Statsorgan som har heile landet som tenestekrins skal skifte mellom målformene i lysingar. No syner det seg at stillingslysingar frå desse statsorgana i hovudsak kjem på bokmål.

Kva vil statsråden gjere for at desse statsetatane etterlever kravet om at ikkje noka målform skal ha mindre enn 25% av lysingane?"


Les hele debatten