Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til utenriksministeren

Datert: 26.05.1992
Besvart: 03.06.1992 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Mange menneske og distrikt er urolege for tilpassing til EØS/EF dersom det skulle føre med seg sterkare påkjenningar for nynorsk språk og kultur.

Kva gjer departementet for at viktige internasjonale avtalar, direktiv og liknande også ligg føre på nynorsk, og korleis kan breidda i norsk fag- språk og nemningsbruk utviklast gjennom Utanriksdepartementet sin eigen termbase?"


Les hele debatten