Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til justisministeren

Datert: 27.05.1992
Besvart: 03.06.1992 av justisminister Kari Gjesteby

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): "Hamar kretsfengsel har et åpent soningstilbud for kvinner. Justisministeren har tidligere reist spørsmål om hvorvidt det fortsatt vil være behov for disse soningsplassene.

Har statsråden tatt noe endelig standpunkt til om det fortsatt skal være soningstilbud for kvinner ved Hamar kretsfengsel?"


Les hele debatten