Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Datert: 26.05.1992
Besvart: 03.06.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Forsikringsselskapet Vesta og eit privat medisinsk senter sikrar no behandling til folk i høge stillingar utanom dei vanlege helsekøane. Dette tyder frynsegode og ei rangering etter posisjon og økonomisk evne som set likeverdsprinsippa i helsevesenet ut av spel.

Kva slags tiltak vil sosialministeren kome med for å råde bot med slike utvekstar på samfunnet?"


Les hele debatten