Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til sosialministeren

Datert: 27.05.1992
Besvart: 03.06.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): "Oslo Legevisitt AS driver privat legevakt i Oslo på grunnlag av en abonnementsordning. Brukerne er i stor grad eldre og småbarnsfamilier, til sammen ca. 15 000 pasienter. Rikstrygdeverket har nektet de leger som deltar i sykebesøksordningen trygderefusjon, til tross for at ordningen drives etter samme kriterier som Oslo kommunale legevakt.

Vil statsråden sørge for at diskrimineringen av den private legevakt- ordningen blir omgjort?"


Les hele debatten